ดนตรีสากล และดนตรีไทย

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

รำระบำโบราณคดี ชุด สุโขทัย เรียนสนุก ลุก นั่ง สบาย

อากาศร้อนๆ ไม่เย็นเหมือนห้องนาฏศิลป์

วิชา ศิลปศึกษา 6 ศ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6